Vědci, objevy a vědecké teorie

Publikováno Autor

Hovoříme-li o historii vědy, musíme se podívat na historii objevů. Za ně vděčíme velkým světovým vědcům či objevitelům, kteří měli geniální a originální myšlenky a dokázali ověřit a prokázat jejich pravdivost. To vše vedlo k užitečným vynálezům, z nichž mnohé provázejí náš každodenní život, jiné nám pomohly pochopit svět kolem nás, vznik či smysl života a dokonce i vesmír.
Albert Einstein

Kolo

Kolo je starší víc než sedm tisíc let a s největší pravděpodobností ho vynalezli staří Sumerové. Kolo je vlastně nejvýznamnější vynález z celé historie techniky. Nejstarší zachovalé dřevěné kolo o průměru 72 centimetrů bylo nalezeno v bažině v blízkosti Lublaně. Nejstarší vyobrazení kola pochází z Iráku, nejstarší zobrazení vozu se čtyřmi koly bylo nalezeno na zvoncovitém poháru, a to v Polsku v blízkosti Krakova.
Postupem času vznikaly nové a nové konstrukce kol, což vedlo v 19. století k významnému rozvoji strojírenství a silniční a železniční dopravy.

Automobil

První silniční vozidlo s vlastním parním pohonem zkonstruoval v roce 1769 Francouz Nicolas Cugnot. V 80. letech 19. století – nezávisle na sobě – vynalezli Němci Gottlieb Daimler a Karl Benz benzínový motor; Benz si nechal v roce 1885 patentovat motorový vůz o třech kolech – byl to první automobil poháněný čtyřdobým benzínovým motorem, s elektrickým zapalováním, chlazením pomocí kapaliny a karburátorem. Od této doby se datuje historie automobilů.
Vědecké fyzikální zařízení

Gravitační zákon

Zákon všeobecné gravitace objevil anglický vědec Isaac Newton. Uvádí se, že tato geniální myšlenka ho napadla, když ležel pod stromem a na hlavu mu spadlo jablko. Vědecky vycházel z pohybu Měsíce kolem Země a planet kolem Slunce a na tomto základě vytvořit teorii o přitažlivosti gravitačních sil. Newton formuloval celkem tři zákony o pohybu – další dva jsou: zákon setrvačnosti a zákon akce a reakce.

Archimedův zákon o vztlaku

Starořecký učenec Archimedes přišel na důležitou zákonitost v hydrostatice, která se týká vztlaku, jenž působí na tělesa v kapalinách i plynech. Vynález je opět spojen s náhodným pozorováním –  přetékání vody z vany, v níž se koupal. V proudící tekutině pravidlo neplatí – kromě statické vztlakové síly tam mají vliv ještě i síly další, a to odporová a dynamická vztlaková.

Obecná teorie relativity

Otcem této myšlenky byl německý fyzik Albert Einstein. Jeho teorie praví, že hmota, prostor ani čas nejsou stálé velikosti, ale mění se podle toho, odkud je pozorujeme a měříme. Kromě toho zjistil, že hmota se mění v energii a naopak. Tento jev je vyjádřen Einsteinovou rovnicí E = mc2, přičemž E = energie, m = hmota, c2 = rychlost světla na druhou.

DNA

V roce 1953 vědci – biologové James Watson a Francis Crick popsali poprvé prostorovou strukturu DNA. Objevili totiž, že buňky všech živých organismů jsou tvořeny složitými molekulami kyseliny deoxyribonukleové, a to v přesném sestavení z dvojitých spirál, takzvaných dvoušroubovic. Tyto vláknové molekuly se nachází v buněčném jádru a jsou v nich zakódovány veškeré genetické informace.
 

4.3/5 - (3 votes)