Správné stravování

Publikováno Autor

Není žádným tajemstvím, že zaměstnanci, kteří pracují na plný úvazek, 8 a více hodin denně, mají nárok na půlhodinovou pauzu na oběd. Ta nesmí být dána na začátek ani na konec pracovní doby. Během ní má zaměstnanec nárok na to, aby se mohl v klidu najíst.

kuchyně

Dobrá, ale kde si to jídlo opatří? Jednou z možností je přinést si jej z domova, ale ne každému se chce si jej připravovat. Navíc je zde fakt, že pracoviště nemusí mít k dispozici prostory pro to, aby si jej mohli uskladnit. Například asi není myslitelné, že továrna, kde pracuje třeba 200 zaměstnanců, bude vybavena kuchyňkou s ledničkou, do které si mohou všichni zaměstnanci dát oběd. Za prvé by se tam nevešel, a za druhé než by si jej všichni ohřáli, trvalo by to příliš dlouho.

Další možností, kterou mají, je jít si jídlo koupit do blízkého krámu či restaurace. To není tak špatný nápad, avšak pouze za předpokladu, že je onen obchod dostatečně blízko pracoviště. Což nebývá případ v takzvaných průmyslových zónách, situovaných na okrajích měst.

Co tedy v tom případě dělat? Jednou z možností, které zaměstnavatel má, je poskytnout svým zaměstnancům možnost firemního stravování. Příkladem může být firma http://www.arter.cz, která se na firemní stravování specializuje. Co přesně nabízí?

jídlo

Je možné zde objednat větší množství jídel a nechat je dovést v přesně určenou hodinu na konkrétní místo, tedy na dané pracoviště. Výhodou je, že zaměstnanci zde mají možnost výběru z několika jídel (musí si samozřejmě vybrat předem), která jim budou dovezena ještě teplá.

Není pochyb o tom, že je to pro obě strany výhodné, i když je jasné, že ona firma to nebude dělat zadarmo, a zaměstnanci si tuto službu musí zaplatit. Zda se jim to vyplatí nebo ne, je na jejich uvážení. Avšak většinou má tento typ stravování úspěch. A to je pro podnik důležité, neboť spokojení zaměstnanci podávají lepší výkon.